17 Kasım 2017 Cuma

izmir escort ve sağlık

Bugün yağlar toplam günlük kalori gereksinimi¬mizin yüzde 35’ini karşılamaktadır. Ancak, bu oranın bu kadar yüksek olması için hiçbir neden yoktur. Amerikan Kalp Örgütü, toplam günlük kalori gerek¬sinimimizin yüzde 10’undan daha az bölümünün, ne cins olursa olsun yağlardan karşılanmasını öğütlemek¬tedir.
Karbonhidrat gereksinimi: (günlük toplam kalori gereksiniminin yüzde 65-80’i)
Karbonhidratlar günlük ruhsal ve fiziksel uğraş¬larımızda olduğu kadar büyüme ve gelişme sürecin¬de de başlıca enerji kaynağımızdır. Sebze, tahıl ve meyvelerde doğal şeker ve nişasta olarak bulunurlar. Kullanılmayan karbonhidratlar insan vücudu tarafın¬dan yağa çevrilir.
Son beş, on yıla kadar karbonhidrat, beslenme¬mizde en sevilmeyen besindi. Özellikle zayıflamak is¬teyenler önce karbonhidrat alimini kesiyorlardı. Şe¬ker ve şurup gibi rafine karbonhidratlar gerçekten daha az alınmalıdır. Ancak, taze sebze ve meyve gi¬bi doğal karbonhidrat içeren besinler ya da rafine ol¬mayanlar vücudumuz için gerekli mineral, vitamin ve posayı sağladıkları ve değerli bir enerji kaynağı ol-dukları için çok yararlıdır. Kompleks karbonhidrat içeren yeşil ve sarı sebzeler, pirinç, patates, bezelye, baklagiller ve her türlü tahıl zayıflamak isteyenlerin en büyük yardımcısıdır. Çünkü bu besinler enerji sağlamaktan başka, daha az kaloriyle daha çok pro¬tein sağlar ve kilo artışına neden olan kalori biriki¬mini de önlerler.
‘Kompleks’ karbonhidratlar olarak bilinen kimi bitkisel karbonhidratlar (selüloz, meyvelerdeki pektin, odunsu bitkilerdeki lignum) sindirilemez ve sindirim sistemimizden hiç değişmeden geçerken kaba, posalı bir artık bırakırlar.
Posalı besinler:izmir escort bayan
Vücut tarafından emilmediği için yıllarca, posalı besinlerin beslenmede önemli bir yeri olmadığı sanıl¬mıştır. Ne var ki, son zamanlarda yapılan tıbbi araş¬tırmalar, posalı besinlerden zengin bir beslenmenin sağlığa sanılandan çok daha yararlı olduğunu göster¬miştir. Posalı besinler, en basit deyişle dışkıya su çek¬tiği ve dışkıyı yumuşak tuttuğu için önemlidir. Bu da barsak hareketlerini düzenler, dışkının geçişinin ra¬hat olmasını sağlar, besinlerin barsaklardan geçişini hızlandırır.
Şu halde, posalı besinler kabızlığı önler ya da te¬davi eder. Henüz tam olarak mekanizmasmı bilme¬memize rağmen posalı besinlerin kolit, apandisit, di- vertikülit ve barsak kanseri gibi durumların meyda¬na gelmesi olasılığını azalttığı sanılmaktadır. Hatta, beslenmemizdeki posalı besinlerin miktarını artırma¬nın kalp hastalıkları, hemoroid ve varislere karşı da koruyucu olduğu söylenmektedir. Bunu da günlük beslenmemize iki kaşık mısır gevreği ya da bir, iki dilim kepek ekmeği ekleyerek yapabiliriz. -
Vitaminler ve mineraller:bayan escort izmir
Sağlıklı bir vücudu formda tutabilmek için başka maddelere de gerek vardır:
Vitaminler bitkiler tarafından yapılıp hayvanlar¬da da bulunan maddelerdir; metabolizmayı düzenler ve karbonhidratlarla yağlarm enerjiye çevrilmesini sağlarlar. Bazı vitaminler (A, D, E ve K) — yağda eri¬yenler— vücutta depo edilirken, suda eriyenler (B kompleks ve C) her gün belirli miktarlarda alınmalı¬dır. Vitamin eksikliği raşitizm, beri-beri ve iskorbüt gibi hastalıklara neden olıır. Ancak, gerek duyduğu¬muz tüm vitaminler yeterli miktarda iyi, dengeli bir beslenmede bulunur.
Mineraller de su dengesi, salgı bezlerinin işlevle¬ri, sinir ve kas işlevleri gibi çeşitli metabolik süreçler için gereklidir. Gerek duyduğumuz mineralleri, bun¬ları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

UKRAYNALI Bodrum ESCORT LARA

Selam ben Ukrayna’dan Türkiye’ye 5 yıl önce geldim. Asıl mesleğim öğretmenlik. Ama ben ekstra Bodrum escort yapıyor ve işime bir hayli aşığı...